Passzív ház: Passzívház magazin, Passzívház - Családi ház

Kérdezze szakértőnket!

Csomor Tibor Csomor Tibor
okl. építész-
mérnök Kivitelezés kérdések >>

Kérdezze szakértőnket >>
Médiafigyelő - IMEDIA médiafigyelés

Jogi Nyilatkozat

A Sigray + Partner Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.passzivhaz-magazin.hu internetes oldal (a továbbiakban: Portál) megnyitásával a Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Szerzői jogok

(1) A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2) A Portál felhasználói a Portál tartalmának bármely részét személyes, nem kereskedelmi célra letölthetik, és egy példányban kinyomtathatják, azonban azon semmilyen módosítást, vagy változtatást nem végezhetnek. A saját személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Sigray + Partner Kft., illetve a szerző nevének megjelölésével a portálon elhelyezett tartalmak esetén az adott szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

(3) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(4) A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

II. Felelősség

(1) A Portál tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása Felhasználó és Hirdető saját kockázata és felelőssége. Szolgáltató a Portálon elhelyezett hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

(2) Szolgáltató, mint üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Szolgáltató Szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak. Ugyanígy a Portálon található cikkek szerzői felelősek az általuk készített cikkek és felhasznált fotók felhasználásáért.

(3) Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működéséért és ezen zavarok azonnali kijavításáért valamint a Portál vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességéért, azonban az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem vállal. Azok használata igénybe vevő és Hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

(4) Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz, annak érdekében, hogy a Felhasználók pontos és valós információkhoz jussanak, de nem vállal felelősséget a bannerek, hirdetések, cégbemutatók tartalmáért és ezek megjelenésének bármilyen jogkövetkezményeiért. A hirdetések alapján létrejövő jogviszonyoknak Szolgáltató nem alanya. Szolgáltató érti jelen bekezdés alatt különösen a hirdetések sikeres megjelenése hatására létrejövő jogviszonyokat, és a hirdetések jogszabályellenes megjelenése hatására létrejövő egyéb jogviszonyokat.

(5) Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz az elkerülésükért, de nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek:
– a Portál használatából,
– használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,
– vonal-, vagy rendszerhibából,
– információ továbbítás késedelméből,
– vírusból, vagy más rosszindulatú kódból, illetőleg az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében
keletkeznek.

(6) Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon elhelyezett, külső –azaz harmadik fél által üzemeltetett- weboldalakra mutató linkek tartalmáért, elérhetőségéért vagy felhasználásáért

III. Személyes adatok védelme

(1) Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Amennyiben a Portálon található egyes funkciók eléréséhez személyes adatok megadása szükséges, a Szolgáltató ezen adatokat a Felhasználó hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
A Szolgáltató gondoskodik a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságáról, így megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok védelmét az illetéktelen hozzáféréstől, jogosulatlan felhasználástól, illetve megváltoztatástól.

(3) A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását az alábbi elérhetőségek bármelyikén indokolás nélkül bármikor, ingyenesen jogosult visszavonni:

• E-mailben: webmaster@ph-magazin.hu
• Postai úton: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B.

(4) Személyes adatainak kezelésével összefüggésben a Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

(5) A Portál használata során a Felhasználók IP-címe naplózásra kerül, melyet a Szolgáltató kizárólag a Portál karbantartásához, fejlesztéséhez, valamint statisztikai adatainak kimutatásához használ fel.

(6) Az adatkezelő adatai és elérhetősége:

Az adatkezelő cégneve: Sigray + Partner Építésziroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B.
Az adatkezelő postacíme: 1026 Budapest, Pasaréti út 84/B.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-70073/2013.
Cégjegyzékszáma: 01-09-874424
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Adószáma: 13810366-2-41
E-mail cím: webmaster@ph-magazin.hu

(7) Szolgáltató a Felhasználó számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználó azonosítására, kizárólag a Felhasználó gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

(8) Szolgáltató a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg a Felhasználói információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

(9) Felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel elhelyezését a számítógépén.

(10) A (7) – (9) bekezdésben foglaltakon túl, de az ott foglaltakkal összhangban esetenként a passzivhaz-magazin.hu oldalain más cégek, az általuk nyújtott kommunikációs – pl. reklámszervező – szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes jellegű adatokat gyűjthetnek saját szolgáltatásaik minőségének javítása céljából. Az ilyen esetekben a Felhasználó megakadályozhatja az ilyen kérések kielégítését, mint ahogy azt a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetében is megteheti.

TwitterFacebookGoogle GmailMegosztás